Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13,5%

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13,5%

ANTD.VN - Đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13,5%, tương đương ngành ngân hàng đã đưa thêm vào nền kinh tế khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 15%.