Ra mắt “mô hình tái hòa nhập cộng đồng”

Ra mắt “mô hình tái hòa nhập cộng đồng”

ANTD.VN -  “Mô hình tái hòa nhập cộng đồng” nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên với vai trò cầu nối để nắm bắt, truyền tải tâm tư, nguyện vọng của những người có quá khứ lầm lỗi đến cơ quan chức năng.