• Á hậu Victoria Thúy Vy: “Không cần đại gia che chở”

    Á hậu Victoria Thúy Vy: “Không cần đại gia che chở”

    ANTĐ - Với Á hậu Victoria Thúy Vy, cụm từ “đại gia” không nằm trong suy nghĩ của cô. Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 tin tưởng, với bằng cấp và những kiến thức học được từ trường UC Berkerly cũng đủ là hành trang cho Vy trong cuộc sống sau này.