• Nông dân trồng lúa dọa kiện chính phủ Thái Lan

    Nông dân trồng lúa dọa kiện chính phủ Thái Lan

    ANTĐ - Ngày 20-1, nông dân trồng lúa gạo Thái Lan đã gửi tối hậu thư cho chính phủ tạm quyền yêu cầu phải thanh toán tiền mua gạo cùng với lãi suất cho những người tham gia chương trình trợ giá lúa gạo trước ngày 25-1.