Sửa đổi 7 lần, dự thảo Nghị định về kinh doanh vận tải vẫn loay hoay với xe công nghệ

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP về kinh doanh vận tải vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số nội dung trọng yếu.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về buổi họp rà soát dự thảo Nghị định 86/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là Nghị định có tác động rất lớn đến trật tự, ATGT cũng như quyền lợi của người dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Thời gian qua, Bộ GTVT và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã tích cực xây dựng dự thảo Nghị định; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học; nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của các nước; lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP vẫn loay hoay tranh cãi về xe công nghệ

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, nội dung dự thảo Nghị định vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số nội dung trọng yếu; một số nội dung chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, điển hình là Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao dịch điện tử...

Để bảo đảm tính khả thi khi Nghị định được ban hành, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ủy ban ATGT quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và doanh nghiệp vận tải lớn trong và ngoài nước nghiên cứu, rà soát kỹ nội dung dự thảo trên tinh thần phù hợp với các luật có liên quan, nhất là Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao dịch điện tử, Luật Hợp tác xã...;

Đồng thời, phải bảo đảm các nguyên tắc: phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân, cũng như bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước; trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông; văn minh đô thị; minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh; tuyệt đối không để xảy ra kẽ hở pháp lý, làm phát sinh lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách và thực thi pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải; khuyến khích các thành phần kinh tế, các loại hình kinh doanh vận tải ứng dụng khoa học công nghệ; loại bỏ các nội dung gây cản trở tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật hoặc có thể làm triệt tiêu các mô hình đổi mới sáng tạo.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi (kể cả người lái xe), Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu kỹ 2 phương án đã được các thành viên Chính phủ biểu quyết (xe taxi, xe hợp đồng); đồng thời nghiên cứu ý kiến của các Bộ Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ, đề xuất thêm phương án phù hợp trên tinh thần bảo đảm các nguyên tắc nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2019.