VietinBank gia hạn chương trình "Tuần lễ vàng SME"

VietinBank gia hạn chương trình "Tuần lễ vàng SME"

ANTĐ- Nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với mức lãi suất ưu đãi, tiếp sức cho nhiều doanh nghiệp SME tăng trưởng và phát triển bền vững trong thời kì hội nhập, VietinBank tiếp tục gia hạn chương trình “Tuần lễ vàng SME” với lãi suất ưu đãi tối thiểu chỉ từ 5,5%/năm.