Tác phẩm đặc biệt của lực lượng CAND mừng sinh nhật Bác

Tác phẩm đặc biệt của lực lượng CAND mừng sinh nhật Bác

ANTĐ - Sau một thời gian dày công sưu tầm tư liệu, biên soạn, Viện Lịch sử Công an đã hoàn thành công trình và xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945-1969)” vào đúng dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.