Sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng còi xe trong khu đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GTVT cho biết, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về việc sử dụng còi xe khi tham gia giao thông trong khu vực đô thị.

Trả lời kiến nghị về quy định cụ thể việc sử dụng còi (kèn) xe khi tham gia lưu thông trong khu vực đô thị, thể hiện văn hóa trong tham gia giao thông, Bộ GTVT cho biết, còi xe là bộ phận bắt buộc được các nhà sản xuất phương tiện thiết kế trên các phương tiện cơ giới đường bộ nhằm đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông trong một số tình huống.

Theo đó, pháp luật về giao thông đường bộ đã có các quy định về còi xe và sử dụng còi xe khi tham gia giao thông.

Cụ thể, Luật Giao thông đường bộ năm 200: Tại điểm h khoản 1 Điều 53 quy định xe ô tô đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong đó phải “có còi với âm lượng đúng quy chuẩn”.

Sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng còi xe trong khu đô thị ảnh 1

Bộ GTVT sẽ xem xét nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng còi xe trong khu đô thị

Tại Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về việc sử dụng còi xe sau: “Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này” (khoản 11);

“Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng” (khoản 12).

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT quy định về một số loại biển báo hướng dẫn sử dụng còi xe khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021) cũng quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về sử dụng còi xe khi tham gia giao thông trong khu vực đô thị, khu đông dân cư tại điểm g khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 5, điểm n khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 6, điểm d khoản 3 Điều 7, điểm d khoản 4 và điểm b khoản 6 Điều 16, điểm d khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 17.

Theo Bộ GTVT, hiện nay pháp luật về giao thông đường bộ đã có quy định về lắp đặt và sử dụng còi xe khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về việc sử dụng còi xe khi tham gia giao thông trong khu vực đô thị nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông, thể hiện văn hóa trong tham gia giao thông.