Sẽ huy động 220.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2016

ANTĐ - Kho bạc Nhà nước cho biết, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2016, cơ quan này sẽ phát hành 220.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. 

Trong đó, loại có kỳ hạn 3 năm là 66.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm là 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 12.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm là 18.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm là 12.000 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm cũng là 12.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu năm tới nay đã huy động được gần 48.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, riêng tháng 2, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu thầu, huy động được hơn 28.292 tỷ đồng.