Sau cổ phần hóa, lợi nhuận Tổng công ty Sông Đà giảm mạnh, nợ phải trả hơn 11.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa có công văn về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Sông Đà, trong đó có lo ngại về tình hình tài chính sa sút của doanh nghiệp này sau cổ phần hóa.

Tiềm ẩn rủi ro từ những khoản nợ

Tổng công ty Sông Đà chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 6/4/2018. Theo Báo cáo tài chính năm 2018 được lập trong giai đoạn từ 6/4/2018 đến 31/12/2018, tổng doanh thu năm 2018 của Công ty mẹ đạt 1.814 tỷ đồng, giảm 860 tỷ đồng so với năm 2017, tương đương mức giảm 32,2%.

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 chỉ đạt 22,4 tỷ đồng, giảm 145 tỷ đồng so với năm 2017, tương đương mức giảm tới 86,7%.

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu năm 2018 của Tổng công ty đạt 6.312 tỷ đồng, giảm 3.397 tỷ đồng so với 2017, tương đương mức giảm 35%. Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 333,5 tỷ đồng, giảm 221 tỷ đồng so với 2017.

“Qua các số liệu trên, có thể thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ chưa tương xứng với nguồn lực của Tổng công ty” – văn bản của Bộ Tài chính nêu.

Liên quan đến tình hình nợ phải thu và nợ phải trả của Sông Đà, Bộ Tài chính cho biết tổng các khoản phải thu là 8.015 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản, gấp 1,77 lần vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Tổng công ty.

Trong khi đó, nợ phải trả của Tổng công ty lên đến 11.135 tỷ đồng. Bao gồm vay và nợ thuê tài chính hơn 5.300 tỷ đồng (trong đó, phát hành trái phiếu để tái cơ cấu các khoản nợ 1.160 tỷ đồng; vay và cho vay lại Công ty CP Xi măng Hạ Long 1.736 tỷ đồng); phải trả cho khách hàng và phải trả khác chủ yếu là công ty con và công ty liên lết là hơn 8.500 tỷ đồng (chiếm 76% nợ phải trả).

Bộ Tài chính cho rằng kết quả kinh doanh của Sông Đà chưa tương xứng với tiềm lực

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Tổng công ty tại thời điểm cuối 2018 là 2,46 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của toàn Tổng công ty là 2,8 lần.

Bộ Tài chính nhận xét tình hình công nợ của Công ty mẹ chủ yếu liên quan đến các khoản phải thu và phải trả trong tổ hợp Công ty mẹ với các công ty con và công ty liên kết. Do vậy, mặc dù các chỉ số cho thấy Công ty mẹ - Tổng công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong trường hợp các công ty con, công ty liên kết gặp khó khăn, không có khả năng thanh toán.

Đầu tư ra ngoài kém hiệu quả

Theo văn bản của Bộ Tài chính, tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ - Tổng công ty là 6.226 tỷ đồng 9đầu tư vào 38 doanh nghiệp), chiếm 39,7% tổng tài sản. Trong đó, đầu tư vào công ty con là hơn 3.500 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 2,561 tỷ đồng và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là 156 tỷ đồng.

Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính đạt 313 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời không cao, đạt 5%.

Qua rà soát, Bộ Tài chính thấy rằng một số khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty mẹ mang lại hiệu quả như Công ty CP Sông Đà 4, 5, 6, 9 ,10, Đầu tư và phát triển Điện Ssan 3A… thì còn một số khoản đầu tư không mang lại cổ tức, lợi nhuận với tổng giá trị 3.530 tỷ đồng (chiếm 56,7% tổng vốn đầu tư). Trong đó, đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến, Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà, Công ty CP Điện Việt Lào, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà…

Một số khoản đầu tư đã bị lỗ hoặc mất vốn như đầu tư vào Công ty CP Sông Đà 3, Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà, công ty CP Sông Đà 12, Công ty CP cao su Phú Riềng Kratie... Đây là những công ty có tình hình tài chính bết bát, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngoài ra, về công tác cổ phần hóa, Tổng công ty Sông Đà chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 6/4/2018, tuy nhiên đến thời điểm tháng 12/2019 (quá 1 năm so với thời gian quy định), Bộ Xây dựng vẫn chưa thực hiện quyết toán vốn nhà nước tại Sông Đà. Bộ Tài chính cho rằng, Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ khi thực hiện nội dung này.