Sắp tăng giá bán lẻ điện?

ANTĐ - "Hiện nay EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016"- Phó Tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri khẳng định như vậy sau khi Bộ Công Thương có quyết định tăng giá bán buôn điện từ 2-5%.

Chưa có đề xuất tăng giá bán lẻ điện năm 2016

Theo ông Đinh Quang Tri, mức giá bán buôn điện của EVN bán cho các Tổng công ty điện lực năm 2016 là giá nội bộ trong EVN để các đơn vị thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương nhằm tăng tính công khai, minh bạch thông tin trong quản lý, điều hành giá điện và không làm thay đổi giá bán điện cho khách hàng đang được áp dụng.

"Hiện nay EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016"- Phó Tổng giám đốc EVN khẳng định.

Đại diện EVN cho biết thêm, hàng năm Bộ Công Thương ban hành quyết định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty điện lực, EVN sẽ ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho các Tổng công ty điện lực trong giới hạn đã được Bộ Công Thương cho phép và báo cáo Bộ Công Thương.

Việc tính toán giá bán điện cho các Tổng công ty điện lực theo một nguyên tắc như nhau theo quy định. Tuy nhiên, do cơ cấu đối tượng khách hàng từng vùng miền thuộc địa bàn các Tổng Công ty điện lực (thành phố, nông thôn, miền núi…) khác nhau dẫn đến giá bán buôn điện của EVN cho các Tổng Công ty Điện lực khác nhau. 

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành khung giá bán buôn điện năm 2016 của EVN cho các tổng công ty điện lực. Trong đó, Tổng công ty điện lực miền Trung có mức tăng giá tối đa và tối thiểu mạnh nhất với 5%, từ 1.135 đồng/kWh lên 1.200 đồng/kWh (mức giá tối đa), từ 1.066 đồng/kWh lên 1.119 đồng/kWh (mức giá tối thiểu).

Mức giá tối đa tăng 4% được áp dụng cho Tổng công ty điện lực miền Bắc, Tổng công ty điện lực Hà Nội. Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty điện lực miền Nam tăng 3%.

Với mức giá tối thiểu, Tổng công ty điện lực miền Bắc, Tổng công ty điện lực miền Nam và Tổng công ty điện lực Hà Nội cùng được tăng 3%. Tổng công ty điện lực Hồ Chí Minh được tăng giá tối thiểu 2%.