Sắp hết thời hạn quyết toán thuế, người dân và doanh nghiệp cần lưu ý gì?

ANTD.VN - Cục Thuế Hà Nội đã khái quát một số lưu ý đối với người nộp thuế về việc quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân năm 2020.

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020