Sắp hết hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, Cục Thuế Hà Nội ra thông báo thúc giục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 30% là ngày 31/3/2023. Cục Thuế Hà Nội khuyến cáo doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cần khẩn trương gửi hồ sơ để thụ hưởng chính sách này...

Cục Thuế Hà Nội vừa có thông báo lưu ý với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (Quyết định số 01).

Theo đó, cơ quan thuế khuyến cáo cần khẩn trương gửi hồ sơ về cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao và cơ quan khác có thẩm quyền theo quy định để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Lý do Cục Thuế ra thông báo trên là vì chính sách triển khai gấp gáp trong khi thời gian còn lại không nhiều, ngành thuế đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ với phương châm không để người nộp thuế thuộc đối tượng ưu đãi mà không được thụ hưởng chính sách do không có thông tin.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất là 31/3

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất là 31/3

Theo Quyết định số 01, đối tượng được miễn giảm là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định, hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm.

Quyết định số 01 cũng áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Việc giảm chỉ áp dụng cho tiền thuê đất phải nộp của năm 2022; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc (và) khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc (và) khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước bao gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg; quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Hồ sơ được nộp bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho chi cục thuế nơi có khu đất, khu vực mặt nước, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, đây là chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bước đầu vượt qua những khó khăn để thực hiện phục hồi lại sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm triển khai từ năm trước, Cục Thuế TP. Hà Nội, cho biết việc thực hiện giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước vẫn còn một số vướng mắc như: người thuê đất đã đổi tên nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký biến động sử dụng đất trên hồ sơ thuê đất, hết thời hạn thuê đất hàng năm, hợp đồng cho thuê đất nhưng chưa kịp làm thủ tục gia hạn thời gian thuê trước ngày Quyết định 01 có hiệu lực...

Cùng với đó, sau khi Quyết định số 01 có hiệu lực, cũng có nhiều lo lắng về việc sẽ triển khai chính sách khi chỉ thực hiện trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng.

Theo thống kê, tính đến giữa tháng 3, Hà Nội mới có 700 đơn vị tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo thống kê có khoảng 5.300 tổ chức và cá nhân đang thuê đất được giảm 30% tiền thuê đất với số tiền dự kiến giảm gần 1.000 tỷ và đến nay, 100% người nộp thuế đã nhận được thông tin qua email.