• Rượu và thuốc lá sẽ phải dán tem điện tử

    Rượu và thuốc lá sẽ phải dán tem điện tử

    ANTD.VN -  Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa đựng các thông tin, dữ liệu điện tử được kích hoạt, tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.