Rô bốt có tính cách

ANTĐ - Khái niệm khoa học viễn tưởng này có thể sớm trở thành hiện thực sau khi Google được cấp bằng sáng chế cho phép phát triển các nhân dạng tải được cho rô bốt. Tính cách của rô bốt có thể được điều chỉnh dựa trên nền tảng nhân cách ban đầu, nhằm cung cấp trạng thái hoặc tâm trạng đại diện cho các biểu hiện như vui vẻ, sợ hãi, ngạc nhiên, bối rối, ân cần, giễu cợt… 

Rô bốt có tính cách ảnh 1

Kế hoạch của Google cũng cho phép một rô bốt được quyền truy cập vào các thiết bị của một người để học hỏi về nhân cách của người đó dựa trên dữ liệu cá nhân.

Bằng sáng chế còn cho phép chia sẻ thông tin giữa các rô bốt với nhau trên nền tảng điện toán đám mây. Nếu được tải lên tài khoản điện toán đám mây, tính cách của rô bốt có thể tồn tại vượt quá thời gian sử dụng của nó (tức sau khi rô bốt bị hỏng hóc và phải hủy bỏ).