• Ký ức xem chiếu bóng ở Hà Nội xưa

    Ký ức xem chiếu bóng ở Hà Nội xưa

    ANTD.VN - Những năm mới giải phóng Thủ đô, dân số Hà Nội chỉ khoảng 53.000 mà đã có tới 20 rạp chiếu bóng. Rạp Majestic (nay là rạp Tháng Tám) trên phố Hàng Bài là niềm tự hào của người Hà Nội lúc bấy giờ.