Ra mắt cổng thông tin AEC cho doanh nghiệp

ANTD.VN - Cổng thông tin về AEC có địa chỉ tại www.aecvcci.vn là một trong các kênh thông tin và tư vấn về AEC của VCCI. 

Ngày 28-12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chính thức ra mắt Cổng thông tin về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dành cho doanh nghiệp.

Cổng thông tin về AEC có địa chỉ tại www.aecvcci.vn là một trong các kênh thông tin và tư vấn về AEC của VCCI. Cổng thông này bao gồm hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, sẽ giới thiệu đầy đủ và chi tiết các văn kiện pháp lý cơ bản của AEC cũng như cập nhật thông tin về tình hình thực thi các văn kiện của Việt Nam.

Cổng thông tin AEC cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết, giới thiệu các công cụ tra cứu và các nội dung cần thiết khác để các doanh nghiệp có thể tận dụng và hiện thực hóa các cơ hội từ VCCI.

Ngoài ra, Cổng thông tin này còn bao gồm nhiều nội dung hữu ích khác như tin tức và số liệu cập nhật về việc thực hiện AEC, các bài báo, bài nghiên cứu đánh giá tác động của AEC, ấn phẩm và sự kiện nổi bật liên quan đến AEC của VCCI…

Theo khảo sát của VCCI vào đầu năm 2016, số doanh nghiệp biết về AEC là hơn 94%, một con số rất lớn so với các hiệp định thương mại tự do khác. Tuy nhiên chỉ có 16% doanh nghiệp sản xuất hiểu rõ về AEC. Việc các doanh nghiệp thiếu thông tin, chưa hiểu rõ về AEC chính là một phần lý do khiến họ gần như chưa tận dụng được các cơ hội từ AEC. Đây là lý do VCCI cho ra đời cổng thông tin này.