Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng

ANTD.VN - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều đó được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.
Không thể phủ nhận nỗ lực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam

Không thể phủ nhận nỗ lực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người của Việt Nam

ANTD.VN - Quyền con người luôn là vấn đề mà các thế lực thù địch, thiếu thiện chí thường lợi dụng để can thiệp vào công việc của Việt Nam. Những cáo buộc phi lý, vô căn cứ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam mà Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW) vừa đưa ra là sự kiện mới nhất trong những âm mưu của chúng.