Quân chủng Hải quân đón đầu, làm chủ các trang thiết bị thông tin liên lạc hiện đại

ANTĐ - Để việc tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị thông tin liên lạc công nghệ cao, những năm qua, lực lượng thông tin Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân đã chủ động đi trước, đón đầu trong công tác huấn luyện, nhanh chóng làm chủ các loại khí tài kĩ thuật mới, đặc biệt là các loại trang thiết bị máy móc công nghệ cao trong thực hiện nhiệm vụ trên biển.