'Quái điểu do thám' RQ-4 tích hợp tên lửa siêu thanh, bước đi bất ngờ của Mỹ

  • 01/12/2021 15:00
  • 1 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài