• Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô: Giãn mật độ dân cư nội đô và cấu trúc mới đô thị vệ tinh

    Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô: Giãn mật độ dân cư nội đô và cấu trúc mới đô thị vệ tinh

    ANTD.VN - Hà Nội đang khẩn trương tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (QH1259) sau 10 năm triển khai thực hiện. Trong điều chỉnh quy hoạch lần này, nhiều tồn tại do vướng mắc về cơ chế sẽ được định hướng giải pháp cụ thể để đưa quy hoạch Thủ đô thật sự khả thi, hiệu quả, giá trị lâu dài, phục vụ phát triển bền vững…

  • Đề xuất chế tài bắt buộc bàn giao quỹ đất sau khi di dời cơ quan các bộ, ngành

    Đề xuất chế tài bắt buộc bàn giao quỹ đất sau khi di dời cơ quan các bộ, ngành

    ANTD.VN - Thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011 - QH1259), đến nay đã có các bộ/ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới. Song, việc tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, chưa bàn giao lại cho Hà Nội vẫn còn tồn tại khá phổ biến.