Ít địa phương quan tâm đến công khai ngân sách

Ít địa phương quan tâm đến công khai ngân sách

ANTD.VN -  Năm 2021, cả nước có 27 địa phương công khai ngân sách đầy đủ, ít hơn không đáng kể so với năm nay, cho thấy vẫn còn ít địa phương quan tâm đến việc công khai ngân sách.
Công khai ngân sách: 27 địa phương thực hiện tốt

Công khai ngân sách: 27 địa phương thực hiện tốt

ANTD.VN -  Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2020 cho thấy mức độ công khai ngân sách địa phương tiếp tục được cải thiện, đạt điểm trung bình 69,09 điểm trên 100 điểm, tăng so với năm 2019.