• An ninh, trật tự cơ sở - hạt nhân của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    An ninh, trật tự cơ sở - hạt nhân của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    ANTD.VN - Lời Tòa soạn: “Cơ sở mà không bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ cần ở đâu đó một đốm lửa nhỏ thì có thể bùng ra, do đó, việc này là hết sức cần thiết...” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Thực tế đã minh chứng, bên cạnh lực lượng công an chính quy thì các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa phương. Chính vì vậy, việc thống nhất quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với lực lượng này nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp khác nhau. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo một hành lang pháp lý mạnh mẽ khuyến khích, động viên tinh thần tự nguyện cống hiến của người dân, để phục vụ công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở sẽ củng cố vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.