Phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của EVN

ANTD.VN - Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017.

Giá bán buôn điện của các tổng công ty phải nằm trong khung giá quy định

Theo Bộ Công Thương, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá.

Cụ thể, đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mức giá bán buôn tối đa là 1.173 đồng/kWh, tối thiểu là 1.117 đồng/kWh.

Tổng công ty Điện lực miền Nam có giá bán buôn tối thiểu ở mức 1.348 đồng/kWh, tối thiểu 1.316 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực miền Trung cao nhất là 1.209 đồng/kWh, thấp nhất là 1.139 đồng/kWh; 

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội có giá bán buôn điện tối đa là 1.414 đồng/kWh, tối thiểu là 1.358 đồng/kWh; Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh giá bán buôn tối đa là 1.551 đồng/kWh, tối thiểu là 1.506 đồng/kWh.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, EVN có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực từ ngày 1-1-2017 đến ngày 31-12-2017.