Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý các dự án khu đô thị tại Hà Nội

ANTD.VN - Qua thanh tra 38/204 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội giai đoạn 2002-2014, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm, gây thất thu hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Sai phạm tại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội gây thất thu cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2002-2014.

Theo đó, qua thanh tra ở 38/204 dự án (tỷ lệ 18,62%), Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm như: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng còn nhiều hạn chế; chất lượng quy hoạch yếu; các bước quy hoạch chưa phù hợp với một số chỉ tiêu, phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhiều lần; một số xây dựng mang tính tự phát, thiếu căn cứ khoa học cũng như thực tiễn…

Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, việc tính toán và phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư khu nhà ở, khu đất ở không căn cứ vào thông tư của Bộ Tài chính.

Trong đó, tổng chi phí phát triển dự án đã đưa vào một số khoản chi không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến chủ đầu tư được hưởng lợi về kinh tế, còn ngân sách Nhà nước bị thất thu số tiền ước trên 6.000 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, theo quy định tại các Quyết định của UBND TP Hà Nội, chủ đầu tư các dự án khu nhà ở, khu đô thị phải thực hiện nghĩa vụ nộp 20% quỹ đất ở hoặc 30% quỹ nhà ở để bổ sung vào quỹ nhà ở của thành phố. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, nhiều dự án được thành phố cho phép cơ chế nộp tiền. Thậm chí tại một số dự án quỹ đất 20% được giao lại để xây dựng nhà bán, gây bên sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm thanh tra vẫn còn nhiều chủ đầu tư chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi được UBND TP cho cơ chế nộp tiền thay vì nộp hiện vật (nhà đất); chưa thực hiện việc bàn giao diện tích quỹ nhà cho thành phố…

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra lại các dự án chủ đầu tư vi phạm quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; có biện pháp khắc phục; xử lý các sai phạm theo thẩm quyền. Cùng với đó, xử lý về kinh tế, tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra hơn 1.562 tỷ đồng.