Pháo tự hành CAESAR tiếp tục được Pháp cung cấp cho Ukraine, đặt Nga vào thế khó?

  • 03/07/2022 11:15
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài