Phao cứu sinh vừa lắp đặt trên cầu bắc qua sông Hồng đã bị lấy trộm

Phao cứu sinh vừa lắp đặt trên cầu bắc qua sông Hồng đã bị lấy trộm

ANTD.VN - Hành động lắp đặt phao cứu sinh trên các cây cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn TP. Hà Nội của nhóm tình nguyện “Bơi khám phá” những ngày qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân. Tuy nhiên dù được dán chữ  "Phao cứu người, không lấy’’ nhưng số phao bị lấy trộm đã quá nửa.