Ông Obama xếp thứ mấy trong các đời Tổng thống Mỹ?

ANTD.VN - Kết quả khảo sát 91 sử gia chuyên nghiên cứu về tổng thống do tổ chức AC-SPAN tiến hành mới được công bố, cho thấy ông Barack Obama là tổng thống xuất sắc thứ 12 trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ.

Thứ hạng các đời Tổng thống Mỹ theo khảo sát của AC-SPAN

Vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ xếp ngay trên ông James Monroe và ngay dưới ông Woodrow Wilson.

Đây là lần thứ ba tổ chức này tiến hành một cuộc khảo sát như vậy kể từ năm 2000.

Các sử gia tham gia cuộc khảo sát này được hỏi xếp hạng các Tổng thống Mỹ dựa trên các lĩnh vực như “Lãnh đạo khủng hoảng”, “Các mối quan hệ quốc tế”… Theo đó, ông Obama được điểm cao trong việc theo đuổi công lý bình đẳng cho mọi người, đứng thứ 3 chỉ sau Abraham Lincoln và Lyndon Johnson.

Điểm thấp nhất của ông Obama là mối quan hệ với Quốc hội khi đứng thứ 5 từ dưới lên. Về lĩnh vực “Các mối quan hệ quốc tế”, ông Obama xếp thứ 24.

Sử gia Douglas Brinkley thuộc trường Đại học Rice cho rằng, thời gian trôi qua chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của ông Obama, có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

“Nếu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump có vấn đề, mọi người có thể đánh giá ông Obama cao hơn”.

Đây là lần thứ ba liên tiếp, ông Abraham Lincoln được đánh giá là vị Tổng thống xuất sắc nhất trong các đời Tổng thống Mỹ. Tiếp đến là ông George Washington và Franklin D. Roosevelt.

Các nhà lãnh đạo khác đứng trong top 10 bao gồm: Theodore Roosevelt (thứ 4), Dwight Eisenhower (5), Harry Truman (6), Thomas Jefferson (7), John F. Kennedy (8), Ronald Reagan (9) và Lyndon Johnson (10).