• Chương trình nghệ thuật “Cả nước chung tay vì người nghèo"

    Chương trình nghệ thuật “Cả nước chung tay vì người nghèo"

    ANTD.VN -  Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.