• Thái độ tiếp nhận văn bản gốc với bài thơ của Lưu Quang Vũ

    Thái độ tiếp nhận văn bản gốc với bài thơ của Lưu Quang Vũ

    ANTĐ - Trả lời P.V Báo An ninh Thủ đô về cuộc tranh luận có chủ đề là những câu thơ trong bài thơ tiếng Việt, qua khâu biên tập, được sửa đổi có sự chấp nhận của Lưu Quang Vũ, PGS-TS Lưu Khánh Thơ nói: “Tôi không đặt vấn đề hay hơn hay không hay, mà chỉ muốn đưa ra cho mọi người bản nguyên gốc, bản viết lần đầu của tác giả”.