• “Đèn chai” - ánh sáng cho người nghèo

    “Đèn chai” - ánh sáng cho người nghèo

    ANTĐ - Những chiếc chai nhựa đã qua sử dụng hoàn toàn có thể thắp sáng cho những ngôi nhà ở các khu cư dân nghèo ở Philippines. Sáng kiến “Một lít ánh sáng” đang hướng tới mục tiêu đem ánh sáng ban ngày tới 1 triệu ngôi nhà trên đất nước này vào năm 2012.