• Người cựu binh 30 năm "canh giấc" cho các liệt sĩ

    Người cựu binh 30 năm "canh giấc" cho các liệt sĩ

    ANTĐ -  Không một đòi hỏi quyền lợi, ông tự nhận công việc chăm coi nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, như một sự tri ân với những đồng đội đã ngã xuống vì bình yên của đất nước. Người lặng thầm với công việc đó là ông Nguyễn Khánh Toàn, ở Tiểu khu Thao Chính, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.