Quá tải hệ thống giao dịch kéo dài trên HoSE – Vì đâu nên nỗi?

Quá tải hệ thống giao dịch kéo dài trên HoSE – Vì đâu nên nỗi?

ANTD.VN - Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường cũng như khối lượng giao dịch tăng đột biến ngoài dự liệu đã khiến hệ thống hạ tầng công nghệ có tuổi đời 21 năm của HoSE không thể “chịu tải”. Nhà đầu tư bức xúc, chỉ trích, trút giận, trong khi cơ quan quản lý và HoSE phải xoay vần trong một thế “kẹt”.