Ngành Thuế vượt thu 11%

(ANTĐ) - Năm 2010, tổng thu nội địa của ngành Thuế ước đạt 400.800 tỉ đồng, vượt 11% so với kế hoạch được giao (kế hoạch là 361.000 tỉ đồng ), tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ dầu thô là 66.300 tỉ đồng, từ đất là 23.000 tỉ đồng.

Ngành Thuế vượt thu 11%

(ANTĐ) - Năm 2010, tổng thu nội địa của ngành Thuế ước đạt 400.800 tỉ đồng, vượt 11% so với kế hoạch được giao (kế hoạch là 361.000 tỉ đồng ), tăng 21,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ dầu thô là 66.300 tỉ đồng, từ đất là 23.000 tỉ đồng.

Nguồn thu từ dầu thô đóng góp phần lớn cho NSNN (Ảnh minh họa)
Nguồn thu từ dầu thô đóng góp phần lớn cho NSNN (Ảnh minh họa)

Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng từ 61% năm 2009 lên 62,5% năm 2010, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 28,7%, chiếm 72% trong tổng thu nội địa. Tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước trên GDP đạt 27,3%, trong đó huy động từ thuế phí đạt 25,1%. Các khoản thu từ khu vực dân doanh đạt mức tăng trưởng 37,5% là mức cao nhất trong 15 khoản thu.

Toàn quốc có 62/63 địa phương thu đạt và vượt so với dự toán pháp lệnh và tăng trưởng so với cùng kỳ, 54/63 địa phương hoàn thành dự toán phấn đấu. Có 17 địa phương thu nội địa đạt trên 3.000 tỉ đồng, trong đó có 10 địa phương thu trên 5.000 tỉ đồng; 25 địa phương có số thu đạt từ 1.000 – 3.000 tỉ đồng; 15 địa phương thu đạt từ 500 – 1.000 tỉ đồng và chỉ có 6 địa phương thu dưới mức 500 tỉ đồng.

Trong 5 năm qua (2006- 2010) tổng thu nội địa của ngành Thuế ước đạt 1.551 nghìn tỷ đồng, bằng 116,5% so với dự toán (tương đương vượt 219 nghìn tỷ đồng), vượt 2,1% so với mục tiêu đề ra (mục tiêu ngành Thuế đề ra 1.500 nghìn tỷ đồng), tăng gấp 2,5 lần so với thực hiện giai đoạn 2001 - 2005, tốc độ tăng thu bình quân đạt 16,5%/năm.

Kết quả thu trên đã góp phần đưa tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 27,9% GDP (trong đó tỷ lệ huy động từ thuế phí đạt 25,2% GDP), cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra (21-22% GDP).

Bùi Tuyết