Tổng thống Nga V.Putin:

"Nga không tìm cách thống trị thế giới hay mở rộng lãnh thổ"

ANTD.VN - “Nga không có ý định tấn công bất cứ quốc gia nào, tìm cách thống trị thế giới hay mở rộng lãnh thổ, mà luôn ủng hộ bình đẳng và nền an ninh trọn vẹn cho cả thế giới”, Tổng thống Nga V.Putin (ảnh) đã đưa ra lời tuyên bố tại phiên họp toàn thể cuối cùng của “Câu lạc bộ quốc tế Valdai” lần thứ 13 tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi  vừa qua.

Theo đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đã học được những bài học tôn trọng bản sắc dân tộc, tự do và nền độc lập cả ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế. “Chúng tôi không có tham vọng thống trị toàn cầu, hoặc mở rộng bờ cõi hay đối đầu với bất kỳ quốc gia nào, luôn hiểu tình hình và vai trò của mình trên trường quốc tế”, ông Putin nói.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đề cập tới vấn đề toàn cầu hóa cần tập trung vào những vấn đề thực tiễn mà nhân loại đang phải đối mặt, các giải pháp mới nhằm tạo sự an toàn, ổn định hơn cho an ninh toàn cầu cũng như hệ thống quan hệ quốc tế bình đẳng và công bằng dựa trên cơ sở của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

“Chúng ta đừng nghĩ rằng, cuộc sống mới tươi đẹp hơn đang bắt đầu nếu như vẫn còn tồn tại mâu thuẫn về tư tưởng, cái mà người ta vẫn quan tâm tới lợi ích riêng và địa chính trị”, Tổng thống Putin nhấn mạnh thêm.