Mở rộng sân bay Thọ Xuân là cần thiết nhưng phải chờ quy hoạch được phê duyệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 công suất 5 triệu lượt hành khách/năm và kết cấu hạ tầng đồng bộ Cảng hàng không Thọ Xuân (có tổng mức đầu tư khoảng 2.120 tỷ đồng. 

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhà ga hành khách hiện tại của Cảng hàng không Thọ Xuân, Thanh Hóa có công suất thiết kế 1,2 triệu hành khách/năm và được đưa vào khai thác từ năm 2016.

Trong khi đó, năm 2019, sản lượng hành khách thông qua cảng là 1,056 triệu hành khách. Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng hành khách thông qua cảng hàng không Thọ Xuân là 816.859 hành khách, dự kiến đến hết năm 2022 có thể vượt công suất thiết kế.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khai thác hiện tại và trong các giai đoạn tiếp theo là phù hợp.

Sân bay Thọ Xuân tần suất khai thác sắp vượt tần suất thiết kế

Sân bay Thọ Xuân tần suất khai thác sắp vượt tần suất thiết kế

Cục Hàng không Việt Nam hay, tại Quyết định số 1136 của Bộ GTVT, giai đoạn 2021- 2030, Cảng Hàng không Thọ Xuân công suất đạt 5 triệu hành khách/năm.

Như vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ theo đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 là phù hợp với quy hoạch.

Tuy nhiên, hiện tại, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định việc triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ sẽ được thực hiện sau khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công suất nhà ga hành khách khi đầu tư cần tuân thủ đúng quy hoạch.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ GTVT xem xét báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực tham gia đầu tư hoặc bố trí nguồn vốn hợp pháp khác từ ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 và hạ tầng đồng bộ Cảng hàng không Thọ Xuân trong giai đoạn 2022-2025.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh đã nhận được thông báo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn vị đang quản lý, khai thác sân bay Thọ Xuân về việc dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 công suất 5 triệu lượt hành khách/năm và kết cấu hạ tầng đồng bộ Cảng hàng không Thọ Xuân (có tổng mức đầu tư khoảng 2.120 tỷ đồng) không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của doanh nghiệp này và được phân kỳ thực hiện đầu tư sau năm 2025.

ACV cũng đề nghị đề nghị Bộ GTVT xem xét, đề xuất kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp theo quy định của pháp luật nếu có nhu cầu đầu tư ngay.