Ấn Độ - mô hình kinh tế số hàng đầu thế giới

Ấn Độ - mô hình kinh tế số hàng đầu thế giới

ANTD.VN - Kể từ khi phát động năm 2015 đến nay, sáng kiến “Ấn Độ kỹ thuật số” đã có bước chuyển mạnh mẽ, tạo động lực giúp họ làm việc an toàn, nâng cao năng suất và tăng cường tự động hóa hơn. Sự đóng góp cho kinh tế - xã hội của công nghệ kỹ thuật số ở Ấn Độ hiện được coi là mô hình tuyệt vời cho thế giới.