Minh bạch hóa hoạt động để tiếp cận nguồn vốn

ANTĐ - Ngày 3-6, tại Hội thảo “Phân tích chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tầm nhìn và hành động”, ông Lê Văn Khương, Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH-ĐT) cho biết, dù số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng lên, hiện chiếm tới 97,9% tổng số doanh nghiệp nhưng mức độ đóng góp vào phát triển kinh tế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, chỉ đạt khoảng 48% GDP. 

Trong khi đó, hội nhập kinh tế thế giới đặt các doanh nghiệp này trước sức ép về cạnh tranh rất lớn. Do đó, việc xây dựng giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để nhóm này có khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững là cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, cần tập trung vào sự sáng tạo, hoạt động minh bạch để tìm kiếm nguồn vốn dài hạn.