Miễn, giảm nhiều loại lệ phí cho doanh nghiệp

  • 15/08/2019 15:46
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Nhiều phí, lệ phí của doanh nghiệp sẽ được miễn hoặc giảm kể từ ngày 20/9 tới.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, một số mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm khá nhiều so với quy định hiện hành.

Cụ thể, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN) được giảm từ mức hiện hành từ 100.000 – 200.000 đồng/lần (tùy từng loại phí), xuống một mức chung là 50.000 đồng/lần.

Miễn, giảm nhiều loại lệ phí cho doanh nghiệp ảnh 1

Nhiều loại phí doanh nghiệp sẽ được miễn, giảm 

Ngoài ra, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được giảm từ 300.000 đồng xuống còn 100.000 đồng/lần; Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên giảm từ 5 triệu đồng/tháng xuống còn 4,5 triệu đồng/tháng.

Thông tư cũng quy định 5 đối tượng doanh nghiệp được miễn phí, lệ phí.

Cụ thể, doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019.

Tin cùng chuyên mục