• Cần có giải pháp xiết chặt quản lý việc phát hành sản phẩm nghệ thuật trên các nền tảng công nghệ số

    Cần có giải pháp xiết chặt quản lý việc phát hành sản phẩm nghệ thuật trên các nền tảng công nghệ số

    ANTD.VN -  Liên quan đến nhiều bản Rap được phát hành trên mạng xã hội có nội dung không lành mạnh khiến dư luận bức xúc, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn đề nghị Thanh tra Bộ VHTT&DL xem xét xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Ông Lê Minh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, tới đây khi xây dựng Luật Nghệ thuật Biểu diễn thì nội dung quản lý việc phát hành các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn trên mạng Internet cần được đặc biệt chú trọng.