• Thương nhớ làng quê xứ Đoài

    Thương nhớ làng quê xứ Đoài

    ANTD.VN - Hơn 30 năm sống cuộn mình giữa lòng Thủ đô, chân tôi vẫn lấm đầy đất đỏ, chưa bao giờ dám nhận mình là người phố thị