Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng sụt giảm

Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng sụt giảm

ANTD.VN - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã rút ra khỏi hệ thống ngân hàng tới hơn 74.000 tỷ đồng trong tháng 7, trong khi tăng trưởng tiền gửi khối dân cư cũng hạ nhiệt.