Giải bài toán kinh tế tuần hoàn - doanh nghiệp chủ động nhưng cũng cần được “tiếp sức”

Giải bài toán kinh tế tuần hoàn - doanh nghiệp chủ động nhưng cũng cần được “tiếp sức”

ANTD.VN - Theo bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì nhất định phải triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn. Tân Hiệp Phát đã sớm nhìn ra điều này và bắt tay thực hiện. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, cơ chế chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn vẫn chưa đầy đủ, chặt chẽ, chưa có sức lan tỏa ra nhiều doanh nghiệp khác.