Sắp có quy định mới nhất về thời hạn, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho ô tô, xe máy?

Sắp có quy định mới nhất về thời hạn, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho ô tô, xe máy?

ANTD.VN - Tại Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định mới về thời hạn bảo hiểm và dự kiến cấm doanh nghiệp chi hỗ trợ đại lý giảm giá bán với bảo hiểm xe máy bắt buộc.