Kiểm tra, xử lý dịch vụ đổi tiền

ANTĐ - Ngày 15-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nội cho biết, cơ quan này sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và xử lý dịch vụ đổi tiền tại các “điểm nóng” như khu vực các đình, chùa, các “phố tiền lẻ” như Đinh Lễ, Quang Trung... 

Đồng thời, NHNN Chi nhánh Hà Nội cũng sẽ gửi văn bản lên UBND TP Hà Nội để UBND có văn bản yêu cầu xã, phường phối hợp cùng đoàn liên ngành tập trung kiểm tra các điểm đổi tiền. Các giải pháp tuyên truyền chủ trương sử dụng tiền lẻ đúng mục đích cũng sẽ được thực hiện.