Kiểm toán Nhà nước: Sabeco "om" gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận chưa nộp ngân sách

  • 14/03/2018 14:53
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Kiểm toán Nhà nước cho rằng, Sabeco vẫn chưa chia hơn 2.700 tỷ đồng cổ tức (trong đó, Nhà nước chiếm 89,59%, tương đương gần 2.500 tỷ đồng) dẫn đến ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Đề nghị Sabeco truy nộp gần 2.500 tỷ đồng vào ngân sách

Trong đó, nội dung quan trọng nhất liên quan đến vấn đề chia cổ tức để nộp ngân sách Nhà nước trước khi thoái vốn. Kiểm toán Nhà nước cho rằng, Sabeco vẫn chưa chia hơn 2.700 tỷ đồng cổ tức (trong đó, Nhà nước chiếm 89,59%, tương đương gần 2.500 tỷ đồng) dẫn đến ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách.

Cụ thể, Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước cho biết, theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán, tại thời điểm 30-6-2017, lợi nhuận mà Sabeco chưa phân phối lũy kế trước ngày 31-12-2016 là hơn 2.900 tỷ đồng (lợi nhuận năm 2015 trở về trước gần 900 tỷ đồng và năm 2016 là hơn 2.000 tỷ đồng) chưa chia cổ tức cho các cổ đông.

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại thời điểm 31-12-2016 của Công ty mẹ là hơn 2.860 tỷ đồng. Sabeco đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý I-2017. Như vậy, lợi nhuận còn lại của các năm từ 2016 trở về trước là hơn 2.785 tỷ đồng.

Do đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp Ngân sách Nhà nước gần 2.500 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại Sabeco vào thời điểm 31-12-2016 là 89,59%.

Đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ năm 2015 trở về trước, Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco đã có văn bản ngày 4-11-2016 gửi Bộ Công Thương xin ý kiến chỉ đạo.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa có chủ trương phân phối khoản lợi nhuận này để chia cổ tức mà có văn bản đề nghị Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận hằng năm từ khi đi vào hoạt động đến năm 2015 và báo cáo riêng số dư các quỹ và phần lợi nhuận chưa phân phối còn tồn đến ngày 30-6-2016 để bộ này tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016, bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chưa có đề xuất và Bộ Công Thương chưa có chủ trương phân phối tiếp để chia cổ tức sau kho Bộ này quyết định chi trả cổ tức năm 2016 bằng 30% vốn điều lệ.

Về vấn đề này, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước.

Bộ phận đại diện vốn tại Sabeco cũng bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm về việc không đề xuất phương án phân phối tiếp lợi nhuận còn lại của năm 2016. Bởi theo Kiểm toán Nhà nước, điều này ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Khen thưởng trái quy định

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một số sai sót khác của Sabeco. Về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl vào tháng 6/2016, trên cơ sở thẩm định giá của Công ty TNHH Cushman&Wakefield, Công ty mẹ đã xác định giá khởi điểm là 13.247 đồng/cổ phần, giá trúng đấu giá là 13.347 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, việc Công ty Cushman&Wakefield xác định giá trị doanh nghiệp của Sabeco Pearl còn sai sót, hạn chế, do đó đã làm giảm đáng kể giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho rằng Công ty mẹ Sabeco không có phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (của Công ty mẹ hơn 760 tỷ đồng, của Tổng công ty hơn 1.100 tỷ đồng).

Năm 2015, Sabeco không tách riêng quỹ khen thưởng giữa người lao động và người quản lý. Theo đó, việc chi tiền thưởng cho người quản lý của Sabeco bao gồm chủ tịch và thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng là hơn 15 tỉ đồng, tương đương 20,3 tháng lương bình quân của quản lý .

Mức thưởng trên trái với quy định tại Nghị định 71/2013 của Chính phủ là 1,5 tháng lương thực hiện. Thậm chí mức chi thưởng này cũng cao hơn so với mức khen thưởng ba tháng lương cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận. Theo Kiểm toán Nhà nước, Sabeco đã chi thưởng vượt mức tới gần 12,8 tỉ đồng.

Tin cùng chuyên mục