Kiểm toán Nhà nước: Cấm kiểm toán viên uống rượu bia, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

  • 12/04/2019 14:57
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu kiểm toán viên không được đánh bạc dưới mọi hình thức; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không được uống rượu, bia và hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán...

Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện về việc “Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ”.

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần phải tập trung ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành; tăng cường tập huấn, học tập, nâng cao trình độ tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động chuyên môn; coi đây là nhiệm vụ bắt buộc và gắn với trách nhiệm của các cấp, các đơn vị.

Công điện của Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, thời gian qua, phần lớn các đơn vị trong Ngành đã nghiêm túc quán triệt và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của công chức, Kiểm toán viên đã được nâng lên rõ nét. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị, cán bộ, công chức, Kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề ngiệp.

Kiểm toán Nhà nước: Cấm kiểm toán viên uống rượu bia, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán ảnh 1

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị giữ giừn tác phong, đạo đức công vụ

Vì vậy, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt và yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của Kiểm toán viên nhà nước.

Đặc biệt, không được đánh bạc dưới mọi hình thức; không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi.

Không được uống rượu, bia và hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán; nghiêm cấm việc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quản kiểm toán.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng Đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý.

Tin cùng chuyên mục