Kiểm soát chặt việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu

  • 14/10/2020 16:22
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển phải thực hiện thủ tục tái xuất theo từng vận tải đơn khi nhập khẩu, không được chia nhỏ lô hàng, không chia nhỏ container, không tái xuất theo từng container cho từng lần vận chuyển, không chuyển qua vỏ container khác… và phải tái xuất về đúng nước xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các địa phương về việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển.

Giám sát chặt việc tái xuất phế liệu

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua, cơ quan này cũng đã nhận được các văn bản báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và của các hãng tàu về việc xin tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển. Theo đó, một số hãng tàu kiến nghị được thực hiện chuyển hàng hóa sang vỏ container khác hoặc tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo cho các hãng tàu chỉ cho phép tái xuất đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng sau khi có kết quả giám định xác định là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Việc tái xuất thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập và không được thực hiện tái xuất qua cửa khẩu đường bộ và đường thủy nội địa.

Các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển phải thực hiện thủ tục tái xuất theo từng vận tải đơn khi nhập khẩu, không được chia nhỏ lô hàng, không chia nhỏ container, không tái xuất theo từng container cho từng lần vận chuyển.

Khi các hãng tàu đề nghị bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp về việc xin tái xuất phế liệu, Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố đề nghị hãng tàu ký biên bản cam kết tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Kiểm soát chặt việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu ảnh 1

Tổng cục Hải quan yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định về tái xuất phế liệu không đủ điều kiện

Nhằm tránh việc ảnh hưởng, gây ô nhiễm môi trường, các container phế liệu tồn đọng tại cảng biển phải được lưu giữ nguyên trạng trong container ban đầu, không được chuyển hàng hóa sang vỏ container khác. Các hãng tàu tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu về nước xuất khẩu.

Để tạo điều kiện cho các hàng tàu, cục hải quan các tỉnh, thành phố xem xét, chấp nhận gia hạn thời hạn tái xuất phế liệu thêm 30 ngày kể từ ngày hết hạn tái xuất lần thứ nhất và thông báo cho các hãng tàu về việc gia hạn chỉ thực hiện 1 lần.

Nhiều dấu hiệu bất thường

Trước đó, có thông tin một số doanh nghiệp, hãng tàu gặp vướng mắc trong việc tái xuất phế liệu tồn đọng.

Theo báo cáo của Cục Giám sát quản lý về hải quan, đơn vị này nhận được công văn của Hãng tàu Yangming Việt Nam về việc đề nghị xin tái xuất 39 container phế liệu đang tồn đọng tại cảng biển.

Cục Giám sát quản lý hải quan đã có công văn đề nghị Cục Hải quan TP.HCM rà soát các container theo danh sách gửi kèm của Hãng tàu Yangming. Trường hợp các container là phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì yêu cầu Hãng tàu Yangming vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam .

Đồng thời, Cục Giám sát quản lý hải quan tiếp tục rà soát, giám sát qua Hệ thống manifest đối với lô hàng khi thực hiện tái xuất.

Trên thực tế, cơ quan hải quan đã phát hiện những dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp. Mặc dù, Hãng tàu Yangming đề nghị tái xuất từ thời điểm tháng 7 - 8/2020 nhưng đến ngày 13/9/2020, hãng tàu thực hiện xếp hàng lên phương tiện vận tải để tái xuất. Qua rà soát trên Hệ thống manifest, các lô hàng có nước xuất khẩu ban đầu là Nhật Bản nhưng khi tái xuất thì có cảng giao hàng/cảng đích là MYPKG-PORT KLANG, Malaysia .

Cục Giám sát quản lý hải quan nhận thấy, việc tái xuất phế liệu hầu như không tái xuất về nước xuất khẩu ban đầu và đều dự kiến thực hiện tái xuất sang nước thứ ba.

Việc tái xuất sang nước thứ ba có khả năng bị từ chối nhận hàng, hàng hóa có thể bị trả lại Việt Nam , dễ dẫn đến phản ứng không tốt của các nước nhập khẩu, do quy định về nhập khẩu phế liệu là khác nhau.

Đồng thời, việc chuyển hàng hóa sang vỏ container khác để tái xuất sang nước thứ ba và việc tái xuất qua của khẩu đường bộ, đường thủy nội địa tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tin cùng chuyên mục