Gửi vào xuân nhiều hy vọng, ước mong!

Gửi vào xuân nhiều hy vọng, ước mong!

ANTD.VN - Tôi mê hương lá mùi, không thể không tắm nước lá mùi (có quả và hoa mùi nữa) trước khi đến bữa cơm tất niên. Thủ tục lâu đời? Không, đây là mỹ tục, một nghi lễ.