Phát hiện hơn 12.000 website có yếu tố nguy hiểm, lừa đảo

Phát hiện hơn 12.000 website có yếu tố nguy hiểm, lừa đảo

ANTD.VN -  Tính đến ngày 14-6, Chiến dịch Khiên xanh đã tiếp nhận phản ánh hơn 24.820 website không an toàn. Thông qua quá trình xác thực, các chuyên gia an ninh mạng tiến hành gắn cảnh báo hơn 12.052 trang web có yếu tố nguy hiểm, lừa đảo hoặc giả mạo.